Transitie

 

Transitie
Reflectie door Marjolijn Zwakman, kunstenaar.
 
Tijdens mijn verblijf in de Willem Arntsz Hoeve richtte ik mij op waardevolle zorgmomenten tussen behandelaars en patiënten, en behandelaars onderling. Ik maakte aantekeningen van situaties waarbij ik voelde dat er contact was. Als ik behandelaars vroeg hoe dit contact met patiënten was ontstaan, moesten ze me het antwoord schuldig blijven: ze deden 'gewoon' hun werk. Dus naast kennis en ervaring die zij kunnen benoemen, bleek er een andere kwaliteit waar behandelaars gebruik van maken in de relatie: intuïtie. Doordat behandelaars hun intuïtie 'gewoon' inzetten en deze 'gewoon' voor contact zorgt, is er weinig expliciete aandacht voor deze kwaliteit.
 
Nu het zorgstelsel is gedecentraliseerd, ontvangen mensen steeds vaker zorg uit sociale netwerken van bijvoorbeeld familie, buren en vrijwilligers. Door deze verschuiving rijzen vragen: waar gaat ‘zorg’ in essentie ook al weer om? En hoe maken wij ons meer eigenaar van de ontwikkelingen in ons leven waar we geen controle over hebben? De intuïtie die de behandelaar gebruikt in contact met zijn patiënt is dezelfde intuïtie die we nodig hebben om ons bewust te verhouden tot veranderingen.
 
Sinds 2012 doe ik middels verschillende projecten uitvoerig onderzoek in zowel ziekenhuizen, zorginstellingen als bedrijven naar hoe ik met kunstzinnige tools erkenning kan geven aan gevoelens die bij mensen leven. Via vorm en geluid maak ik een container waarin bijvoorbeeld frustratie wordt afgevoerd of er samen gevierd, vergeven of verzoend wordt. Ik creëer een ruimte waarin intuïtie centraal staat,  waar mensen elkaar ontmoeten en zich opnieuw kunnen verhouden tot de vraag: waar doen we het voor? Deze existentiële vraag onderzoeken we aan de hand van concrete vraagstukken die door zorgbehoeftigen, familie van zorgbehoeftigen en zorgprofessionals worden ingebracht.